אני אוהב את אדוני

אני שומע את הנאום שלו

 

An DEINEM SPRUCH entzücke ich mich,

wie wer viele Beute findet.

(Preisungen 119,162)

 

 

Die 365 Zuflüsse